602-283-148, 0-22-774-53-21 TELEFON CAŁODOBOWY

Cmentarz Legionowo

 

Parafialny cmentarz w Legionowie

Parafialny cmentarz w Legionowie jest jednym cmentarzem w najbliżej okolicy Legionowa. Obecnie na parafialnym cmentarzu w Legionowie dostępne jest około 2 tysięcy miejsc, co na potrzeby mieszkańców Legionowa jest skromną liczbą. Według szacunkowych danych w 2022/2023 roku skończy się możliwość grzebania zmarłych.

Cóż zatem trzeba zrobić by rozbudować cmentarz w Legionowie? Rozbudowa cmentarza jest nieuchronna. . Parafia św. Jana Kantego w Legionowie posiada przyległe działki, na których można by chować zmarłych. Jednak są one wpisane w plan zagospodarowania przestrzennego jako działki pod zabudowę jednorodzinną. Obecnie proboszcz parafii stara się przekształcić przeznaczenie działek.

 

Cmentarz komunalny w Legionowie

Intensywny rozwój Legionowa wymusza konieczność wybudowania kolejnego cmentarza, który zaspokoił by potrzeby mieszkańców nie tylko wyznających katolicyzm, pod uwagę należy wziąć fakt, że najbliższą okolicę zamieszkują osoby bez wyznaniowe, ateiści i oraz wyznawcy innych religii. Dotychczas ateiści i wyznawcy innych religii są chowani na cmentarzach komunalnych w Warszawie.

cmentarz legionowo

Cmentarz Legionowo – Historia cmentarza w Legionowie

Cmentarz w Legionowie został utworzony w 1934 roku w centrum osady parcelacyjnej Jabłonna Legionowa III, czyli na tzw. III Parceli. Powstał z inicjatywy proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jana Kantego, księdza Anatola Sałagi, na wyniosłej, piaszczystej wydmie. Na terenie cmentarza znajdują się groby wielu osób zasłużonych dla miasta: wojskowych, nauczycieli i dyrektorów szkół, polityków, lekarzy, działaczy społecznych i sportowych, kapłanów i sióstr zakonnych.

Współcześnie cmentarz katolicki przy Alei Legionów powiększył się, pierwotnie chowano zmarłych na tylko wierzchołku wydmy, gdzie znajdują się najstarsze groby. Ciekawym świadectwem kunsztu lokalnych kamieniarzy, są zachowane nagrobki z czerwonego piaskowca. Większość przedwojennych grobów została wykonana z cementu. Na wielu starych grobach widnieją do dziś ślady po kulach – pamiątki działań wojennych z października 1944 roku.

Na cmentarzu legionowskim znajdują się groby wielu osób zasłużonych dla miasta, jest tam również kwatera wojenna upamiętniająca żołnierzy walczących we wrześniu 1939 roku, partyzantów AK i mieszkańców zamordowanych podczas okupacji. Odwiedzając groby bliskich na legionowskim cmentarzu warto zwrócić uwagę na  świadectwa lokalnej historii, ponieważ spoczywają tam również ofiary II wojny światowej. Żołnierze Wojska Polskiego polegli w wojnie obronnej 1939 roku oraz zmarli w szpitalach w wyniku ran odniesionych w walkach. Obok nich pochowano poległych członków Armii Krajowej oraz cywilne ofiary hitlerowskich mordów dokonanych w Legionowie i okolicach miasta. Pomiędzy mogiłami wzniesiono pamiątkową tablicę, a w latach 90. XX wieku cmentarzyk i pomnik odnowiono.     

Cmentarz żydowski w Legionowie

 

Przed 1939 r. w Legionowie nie było cmentarza żydowskiego, pochówków dokonywano w Nowym Dworze Mazowieckim. Cmentarz żydowski w Legionowie powstał prawdopodobnie dopiero pod koniec 1940 r., po utworzeniu getta w Ludwisinie. Założono go przy granicy getta, u zbiegu obecnych ul. Parkowej i ul. Kozietulskiego. Na cmentarzu chowano osoby, które zmarły lub zostały zabite w getcie. Był miejscem egzekucji, a o pochowanych w tamtym miejscu ciałach świadczyły nagrobki z betonu. Po wojnie cmentarz został zdewastowany

 

Parafia w Legionowie

Legionów to osada, która powstała na przełomie XIX i XX wieku. stacjonowały tutaj Legiony Polskie oraz Wojsko Polskie. W 1930 roku Legionowo stało się samodzielną gminą co sprzyjało rozwojowi miejscowości. Nie miała ona jednak żadnego miejsca kultu religijnego oprócz kaplicy garnizonowej, która służyła wojskowym. W trakcie II wojny światowej nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła parafialnego w Legionowie, jednak nie udało się wówczas rozpocząć budowy, natomiast po wojnie padł pomysł rozbudowania kaplicy do pozycji większego kościoła.

W 1973 roku rozpoczęto prace nad rozbiórką starej, drewnianej świątyni i przygotowania do budowy nowej. W 1981 roku, gdy prymasem Polski został kardynał Józef Glemp, prace nad budową kościoła parafialnego szły już pełną parą. Niestety niedługo później został wprowadzony stan wojenny, który zatrzymał prace budowlane. Ciężka praca oraz determinacja mieszkańców Legionowa sprawiły, że w 1984 roku kościół został poświęcony przez kardynała.